richardmillebubba.com richard mille fake replica richard mille richardmillecase.com fake hublot businesshublot.com travelhublot www.moneyhublot.com hublot big bang replica fake hublot watches https://www.newshublot.com/ https://www.healthhublot.com https://www.computerhublot.com https://www.loanshublot.com fake rolex watches replica rolex watches https://www.televisionwatches.com/ restaurantwatches.com fake rolex watch https://www.mapwatches.com/

Sprawozdawcze Zebranie Członków Międzyzakładowego Związku Zawodowego „KADRA”

Sprawozdawcze Zebranie Członków Międzyzakładowego Związku Zawodowego „KADRA” WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.  KWK „PIEKARY” w Piekarach Śląskich   odbędzie się dnia 19 kwietnia  2023 roku w pierwszym terminie o godzinie 14.45,

w drugim terminie o godzinie 15.15 w salce konferencyjnej , w budynku dyrekcji KWK Piekary ( 1 piętro ), w Piekarach Śląskich przy ulicy Generała Ziętka 13.

Z uwagi na konieczność rezerwacji uprzejmie prosimy o potwierdzenie do dnia 14 kwietnia  2023 r. swojej obecności lub nieobecności, drogą e-mailową lub telefoniczną na nr 603891018 lub 664728031.

Porządek Zebrania Sprawozdawczego Członków MZZ KADRA :

1.    Otwarcie zebrania

2.    Wybór przewodniczącego Zebrania

3.    Zatwierdzenie porządków obrad

4.    Wybór Komisji Mandatowej

5.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

6.    Przedstawienie Protokołu Komisji Mandatowej

7.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Związku za rok 2022

8.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności  Zarządu Związku za rok 2022

9.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022

10.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Związku za rok 2022

11.  Udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Związku. 

12.  Przedstawienie i zatwierdzenie  Ramowego Programu działania Związku na rok 2023

13.  Podjęcie Uchwał

14.  Dyskusja , wolne  głosy i wnioski

15.  Zakończenie Zebrania

Antoni Tomczyk
Przewodniczący MZZ KADRA Piekary

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

do góry