richardmillebubba.com richard mille fake replica richard mille richardmillecase.com fake hublot businesshublot.com travelhublot www.moneyhublot.com hublot big bang replica fake hublot watches https://www.newshublot.com/ https://www.healthhublot.com https://www.computerhublot.com https://www.loanshublot.com fake rolex watches replica rolex watches https://www.televisionwatches.com/ restaurantwatches.com fake rolex watch https://www.mapwatches.com/

Zebrania Sprawozdawczego Członków MZZ KADRA

Porządek Zebrania Sprawozdawczego Członków MZZ KADRA WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK „PIEKARY” w Piekarach Śląskich odbędzie się dnia 24 kwietnia 2024 roku

w pierwszym terminie o godzinie 14.45,
w drugim terminie o godzinie 15.15:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania
 3. Zatwierdzenie porządków obrad
 4. Wybór Komisji Mandatowej
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Przedstawienie Protokołu Komisji Mandatowej
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Związku za rok 2023
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Związku za rok 2023
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Związku za rok 2023
 11. Udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Związku.
 12. Przedstawienie i zatwierdzenie Ramowego Programu działania Związku na rok 2024
 13. Zaktualizowanie i wprowadzenie zmian w Statucie Związku
 14. Podjęcie działań zmierzających do dostosowania struktur naszej organizacji w związku ze zmianami w Naszej Spółce
 15. Podjęcie Uchwał
 16. Dyskusja , wolne głosy i wnioski
 17. Zakończenie Zebrania

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

do góry